11 listopada to dzień, w którym obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W Cieszanowie, jak co roku, przygotowano uroczystości. W tym roku składały się one z dwóch części.

O godzinie 10:30, w parafialnym kościele pw. Św. Wojciecha odbył się montaż słowno-muzyczny, który przygotowany został przez dzieci, młodzież i nauczycieli z ZSP w Cieszanowie. O godzinie 11:00 rozpoczęła się msza święta, którą poprowadził proboszcz parafii – ks. dr Stanisław Solilak.

Mszę świętą uświetniła obecność Orkiestry Dętej z Cieszanowa, która zapewniała oprawę muzyczną liturgii.

Po zakończonej mszy świętej, zgromadzeni udali się na Rynek w Cieszanowie, by tam odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego, złożyć kwiaty i znicze, a także wysłuchać przemówień. Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Zdzisław Zadworny, który podkreślił jak ważna jest wolność, którą Polska odzyskała po 123 latach zaborów.

Po przemówieniach, koncert zagrała Orkiestra Dęta z Cieszanowa.

Druga część uroczystości to mini koncert, który zrealizowany został dzięki programowi Most the Music. Program ten Gmina Cieszanów wraz z Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie realizuje dzięki wsparciu fundacji Most the Most. Polega on na utworzeniu chóru dziecięcego.

Dzieci wykonały ok. 30 minutowy patriotyczny koncert, który poprowadzili nauczyciele – pan Roman Malinowski oraz pani Joanna Szymańska. Warto podkreślić, ze sala widowiskowa CKiS w Cieszanowie była wypełniona po brzegi, a wydarzenie spotkało się z niesamowitym uznaniem przybyłych uczestników.

/K.N/

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *