REDAKCJA

Wydawcą papierowej wersji „Nad Brusienką” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie.

Redaktor naczelny: Urszula Kopeć-Zaborniak

Kontakt: nadbrusienka@gmail.com

Wydawcą portalu internetowego NadBrusienka.Cieszanow.pl jest Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

Redaktor prowadzący: Krystian Naparty

Kontakt: promocja@cieszanow.pl